Klimasamarbejde mellem NIRAS og Arkil

For at imødekomme klimalovens mål om 70% reduktion af CO2 før 2050 har NIRAS og Arkil indgået et klimasamarbejde. Her vil Arkil udvikle konkrete tiltag i jagten på lavere CO2-udslip, bl.a. i forsyningssektoren, som NIRAS vil beregne effekten af.
 

Klimasamarbejde i partnerskab

Arkil er totalentreprenør på én af rammeaftalerne i Vandpartner – en rammeaftale på fornyelse af vand- og spildevandsledninger i den sydlige del af Aarhus. NIRAS er Arkils rådgiver på denne rammeaftale.

Klimasamarbejdet tager udgangspunkt i de projekter omkring fornyelse af vand- og spildevandsledninger, som udføres i rammeaftalen Vandpartner ved Aarhus Vand og Favrskov Forsyning.

Læs mere om klimasamarbejdet

 

CASE: LAR-løsning medfører CO2 reduktion på 29,2%

I klimasamarbejdets første case har NIRAS beregnet den opnåede CO2 besparelse, som Arkil opnåede ved at udføre en LAR-løsning i stedet for den projekterede traditionelle afvandingsløsning ved Salling Groups bageri i Årslev.

Download folder

CASE: Flamingo støbeform giver klimagevinster

Robotskårne flamingo støbeforme til renovering og etablering af kloak- og regnvandsledninger var første fælles projekt, som blev afprøvet i Arkils partneringsaftale i Vandpartner ved Aarhus Vand, som netop har fokus på innovation og bæredygtighed.

Og beregningerne, udført af NIRAS, viser CO2 besparelser på 74% kontra en traditionel forskalling. 

Download folder

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk