Robotfliseskærer

Arkil har investeret i den banebrydende mobile robotløsning for on-site skæring af tegl, fliser og øvrige byggematerialer på byggepladsen. Robotten er den første produktionsrobot til anlægsbranchen og er udviklet i et længerevarende samarbejde mellem Arkil og robotvirksomheden Odico.

Forhindrer støv og støjgener

Konventionel skæring af fliser er krævende arbejde og giver ofte støv og støjgener for både medarbejdere og borgere i arbejdsområdet. Med fliseskærerobotten kan arbejdet udføres uden gener i form af støv og støj, da skæringen foretages af en robot i en indkapslet trailer.

Hele systemet betjenes på en iPad. Fliseskærerobotten er indbygget i en lukket standard trailer, og med en samlet vægt på 2 ton, kan den trækkes af en varebil.

Væsentligt forbedret arbejdsmiljø

Med fliseskærerrobotten forbedres arbejdsmiljøet for blandt andet brolæggere, da de undgår at stå i foroverobøjede stilinger, når de skal bruge kapsaven mange timer om dagen.

Alt skærerarbejdet foregår nu inde i den lukkede trailer, efter man med få klik på en iPad har programmeret robotskæreren. Det betyder færre opslidende stillinger, og stort set ingen støj og støvgener i løbet af arbejdsdagen. Samtidig foregår skæringsarbejdet helt præcist.

Læs mere om vores innovative partnerskab med Aarhus Vand.

Kontakt

Udviklingen af robotfliseskæreren er med til at underbygge de tre verdensmål 3 (Sundhed og Trivsel) 8 (Anstændige jobs og økonomisk vækst) samt 9 (Innovation).

Alt arbejdet udføres i en lukket container, som forhindrer at medarbejderen udsættes for støv og støjgener. Samtidig undgår man at stå i foroverbøjede og uhensigtsmæssige stillinger, som slider unødigt på ryggen. Der er desuden tale om en helt ny og innovativ løsning, som både effektiviserer arbejdet med flisearbejdet og skaber mærkbart bedre arbejdsmiljø. 

Torben Strandby Andersen
Divisionsdirektør

23 73 45 69
tsa@arkil.dk

Robotten er den første produktionsrobot til anlægsbranchen og er udviklet i et længerevarende samarbejde mellem Arkil og robotvirksomheden Odico.

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk