Rammeaftale i partnering for Aarhus Vand

Arkil har som totalentreprenør, med Niras som rådgiver, igen indgået en stor seksårig partneringaftale med Aarhus Vand om kloakseparering og udførelse af en række driftsopgaver. Helt overordnet er kontrakten en rammeaftale på seks år, hvor vi skal forny vand- og spildevandsledninger i den sydlige del af Aarhus samt udføre driftsopgaver på vandledninger. 

Facts

Projektperiode
2016-2021 | 2022-2028
Bygherre
Aarhus Vand
Kontraktsum
264 mio. kroner

Langsigtet og innovativt projekt

Det innovative partneringprojekt med Aarhus Vand er et flerårigt projekt, hvor der skal fornyes vand- og spildevandsledninger i hele den sydlige del af Aarhus - blandt andet Beder, Højbjerg og Viby.

I Beder har vi blandt andet udført en 450mm drikkevandsledning på en længde af 5,5 kilometer. I løbet af de seks år aftalen varer, skal der kloaksepareres, nedgraves nye drikkevandsledninger og etableres regnvandsbassiner i hele den sydlige del af Aarhus kommune.  

LAR-løsninger i centrum

I forbindelse med kloakeringsarbejdet for Aarhus Vand har vi i et tæt samarbejde udarbejdet løsninger, der kan håndtere regnvand i nærområdet.

Blandt løsningerne er flere vejbede ved villaveje, hvor der i forvejen er et naturligt fald. Her ledes regnvandet ikke til nedløbsbrønde som ved en traditionel afvandingsløsning, men ledes ned i vejbedene i bunden af en vej, hvor vandet nedsives langsomt. Samtidig har vejbedene en æstetisk funktion i området.

I området ved Viby har vi desuden etableret et større regnvandsbassin. Bassinet fyldes ved stærkt regnvejr og tømmes langsomt i tider med lidt regn. Samtidig er regnvandsbassinet placeret i udkanten af et rekreativt skovområde ved Viby - lige som der er etableret en sti rundt om bassinet. 

 

En del af Vandpartner

Den rammeaftale i partnering, som Arkil/Niras har indgået med Aarhus Vand, er én af flere rammeaftaler, der samlet udgør et partnerskab kaldet Vandpartner. 

Partnerskabet omfatter planlægning, opgravning, foring, tv-inspektion, pumpestationer og opmåling og har i alt 11 deltagende virksomheder. Disse er: Aarhus Vand, Favrskov Forsyning, EnviDan, NIRAS, Arkil, Aarsleff, VAM, FKSSlamson, NORVA24, LE34 og Sulzer.

Vandpartner er baseret på fælles strategier. Vi har fokus på, at de resultater, som vi skaber sammen, løfter partnerskabet til et højt niveau inden for:

Økonomieffektivitet
Kundetilfredshed
Innovation
Samarbejdsglæde
Kvalitet

 

Vidensdeling

Formandsfilteret

I øjeblikket har Arkil sammen med VAM A/S og Aarsleff A/S sat gang i et såkaldt ”formandsfilter”, der skal systematisere arbejdet med de løbende forbedringer på opgravningsprojekterne i partnerskabet.

Tre formænd, én fra hvert firma, mødes hver anden måned for at dele viden om gode ideer og bud på bøvl, der er opsamlet på egne pladser. De filtrerer de lavest hængende frugter fra, som hvert firma selv kan løfte, og samarbejder derpå om at udvikle de ideer og løse de problematikker, de har til fælles som entreprenører.

Dermed går entreprenørerne sammen som kon-kollegaer og tager et fælles ansvar for effektiviteten i opgravningsprojekterne og dermed for hele partnerskabets økonomi.

Nye løsninger sparer tid og penge

Brug af robotter til optimering
Arkil samarbejder med robotvirksomheden Odico og prøver robotteknologier af på en opgave for Aarhus Vand i Viby.

Kædegravning af vandledning
På et projekt i Viby forsøgte vi for første gang at kædegrave en ø315 vandledning. 1 km ledning kom i jorden i løbet af et par dage og opgaven blev som reslutat udførst vsæentlig hurtigere og billigere end estimeret.

Svejsetrailer
På Aarhus Vand-aftalen har vi fået ideen til og efterfølgende opbygget en ”svejsetrailer”, hvor svejsemontøren kan stå i læ og svejse de rør sammen, som er ført ind i hver sin ende af traileren. Samtidig har han al sit værktøj i nærheden.

Dobbelt ledning i stedet for én hovedledning
Ved at lægge vand- og spildevandsledninger samtidigt i stedet for at grave af flere omgange, begrænses diverse gener for kunderne. Løsningen blev med succes gennemført på en villavej i Viby. Sideløbende blev metoden videreudviklet, blandt andet under Vandpartners workshop i 2018. 

Rør i Rør: Banebrydende innovation

I Vandpartner-regi har Arkil været med til at udvikle en ny, smart løsning, der sparer tid og penge for bygherren. Sammen med Aarsleff Rørteknik har vi i Viby fået lagt en ny spildevandsledning og etableret nye stik helt uden at grave op. En gevinst for alle parter - og ikke mindst for borgerne i området. 

”Vi er super glade for den her partnering-aftale generelt. På det her projekt alene har vi sparet over 800.000 kroner – og beboerne i området får desuden langt færre gener med støj og trafikomlægning osv.”, siger Pernille Vinther fra Aarhus Vand.

 

Læs mere om "rør i rør"-metoden.

Klimasamarbejde mellem NIRAS og Arkil

For at imødekomme klimalovens mål om 70% reduktion af CO2 før 2050 har NIRAS og Arkil indgået et klimasamarbejde, hvor virksomhederne sammen vil udvikle og kvalificere konkrete tiltag i jagten på lavere CO2-udslip, bl.a. i forsyningssektoren.

Klimasamarbejdet tager udgangspunkt i de projekter omkring fornyelse af vand- og spildevandsledninger, som udføres i rammeaftalen Vandpartner ved Aarhus Vand og Favrskov Forsyning.

LAR-løsning medfører CO2 reduktion på 29,2%
I klimasamarbejdets første case har NIRAS beregnet den opnåede CO2 besparelse, som Arkil opnåede ved at udføre en LAR-løsning i stedet for den projekterede traditionelle afvandingsløsning ved Salling Groups bageri i Årslev
 

Læs mere om løsningen og CO2 besparelsen 

Læs nyheden om klimasamarbejdet med NIRAS

Arkil lægger IBF's cementfrie betonrør

IBF har halveret CO2-udledningen fra produktionen af sine betonrør i serien Eco2. Det er sket ved at erstatte cement som bindemiddel med et produkt, der er baseret på højovnsslagge – et restprodukt fra stålproduktion.

De nye rør er nøjagtigt lige sådan at arbejde med, som de traditionelle rør med cement. Anlægsarbejdet kan gøres mere klimavenligt uden at skulle ændre på arbejdsprocesserne, og bortset fra farven er der ingen forskel overhovedet på at opbevare og lægge de cementfrie betonrør. De kræver ingen ekstra uddannelse eller instruktion, så det er egentlig bare at gå i gang med at lægge dem i jorden.
 

Se IBF's video om Eco2

Vi har fundet gråt guld ved Århus

Genbrug er guld, og genbrug har vi masser af i Viby J. Her lød opgaven på at udskifte store mængder betonrør i forbindelse med en kloakseparering, men vores folk på sagen havde en bedre idé.

Planen var at udskifte 300 betonrør, men vi endte med at genbruge 9 ud af 10 rør i stedet. Efter en rensning og ny pakning så var de klar til brug igen. Ca. 1.000 ton beton blev genbrugt. 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk