Flere metoder til at sænke grundvandet

Arkil kan hjælpe med grundvandssænkning i hele Danmark. Når grundvandet står i vejen, er der flere måder at løse udfordringen. Nogle af de gængse er:

LÆNSEPUMPER

Med lænsepumper bliver vandet håndteret lokalt i udgravningen fra tæppedræn eller pumpesump, og hvor vandet pumpes hen til recipienten med dykpumper.

SUGESPIDSANLÆG

Et sugespidsanlæg etableres normalt i kanten af udgravningen. Her placeres sugespidser med en indbyrdes afstand på 1-2 meter og tilkobles en vakuumpumpe, som suger vandet op, inden det pumpes videre til recipienten – eventuelt med forudgående vandbehandling. 

Sugespidsanlæg er mest velegnet i sandet geologi og ved grundvandssænkninger ned til ca. 6 meter under terræn (m.u.t.). 

FILTERBORINGER 

I dybere udgravninger kan der foruden grundvandssænkning i det øvre terrænnære magasin også være risiko for bundbrud på grund af vandtryk nedefra. I disse tilfælde kan der med fordel bruges filterboringer.   

Risikoen for bundbrud kan minimeres ved at etablere pumpeboringer og/eller aflastningsboringer (grædebrønde), som sikrer, at vandtrykket fra det primære kalk-/sandmagasin kan kontrolleres.          
Ved længerevarende projekter er filterboringer normalt tillige en mere attraktiv løsning, idet der er færre gener grundet ledninger på terræn og over tid er driften billigere end ved brug af sugespidsanlæg.

Læs mere om grundvandssænkning


Hver sag er unik

Der er ikke to grundvandssænkninger, der er ens, og med den lange erfaringer er Arkil godt rustet til at finde den rigtige løsning fra begyndelsen.

Når der ikke findes nogen specifik opskrift på at sænke grundvand, hænger det blandt andet sammen med, at hvert projekt har sin egen risikoprofil. Derfor kan der være behov for at supplere med nødstrømsanlæg samt alarm- og overvågningsanlæg, og det kan tillige være fornuftigt at have et monitoreringsprogram, der løbende overvåger grundvandstand og vandkvalitet. 

Endelig er der som regel mange ting at tage med i planlægningen for at finde den optimale metode. Det gælder blandt andet: 

 • Myndighedstilladelser og myndighedskrav.
 • Geologi/hydrogeologi, eventuel forurening med mere. 
 • Recipient/udledningskrav.
 • Tidsperiode (under etablering og drift).
 • Drivmiddel til pumper (strøm/diesel).

 

Arkil bidrager gerne med projektforslag til anlægsdesign, anmeldelse af anlæg og myndighedsansøgninger. Arkil står også til rådighed, når det gælder monitorering og afrapportering af anlæggets drift i forhold til de meddelte myndighedsvilkår.  

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis der ønskes tilbud eller en uforpligtende projektgennemgang.

Kontakt

 

HORSENS

Jon Boi Pedersen
Projektchef

+45 40 33 82 27
jbp@arkil.dk

GREVE

Jens M. Steen Rasmussen
Projektchef

+45 23 72 70 69
jmr@arkil.dk

Gå til kontaktside

Flere metoder til behandling af grundvand

 • Etablering og drift af anlæg til grundvandssænkning
 • Lænsepumper
 • Sugespidsanlæg
 • Filterboringer
 • Nødstrømsanlæg
 • Alarm- og overvågningsanlæg
 • Monitorering

Download

Folder Grundvandssænkning

Grundvandssænkning

Grundvandssænkning på Islands brygge

I forbindelse med opførelsen af etageejendomme, hver med en to etagers underjordisk p-kælder beliggende langs havnekajen på Islands Brygge, udførte Arkil håndtering af indtrængende vand fra havnen og for at undgå bundbrud. Da der var forurenede ejendomme i nærheden, blev der desuden udført omfattende vandbehandling af det oppumpede vand on-site.

Læs hele casen

Projektperiode
2019-2021
Bygherre
Condor Islands Brygge P/S
Kontraktsum
20,5 mio. kr.

Grundvandssænkning

Nytænkning indenfor grundvandssænkning

Læs hele casen

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk