Indkapsling af Cheminovas giftdepot ved Høfde 42

Arkil Miljøteknik har etableret omfattende afværgeforanstaltninger til indkapsling af forurening fra giftdepotet ved Høfde 42 på Harboøre Tange – et af Danmarks værste giftdepoter – og den mest kendte af de såkaldte ”generationsforureninger”.

Facts

Projektperiode
Juni - November 2006
Bygherre
Region Midtjylland
Kontraktsum
24 mio. kr.

SPUNSVÆG INDKAPSLER CHEMINOVAS GIFTDEPOT

For at sikre miljøet i Vesterhavet mod udsivning af giftstoffer fra giftdepot på Høfde 42 har Arkil udført en indkapsling af Danmarks mest berygtede giftdepot på Harboøre Tange. En 600 meter lang og 14 meter dyb spunsvæg vil sikre, at forhøjede havvandstande ikke påvirker depotet med udsivning af giftstoffer til følge.

Ved udførslen udnyttede Arkil sin tværfaglige ekspertise indenfor fundering, jordarbejde, grundvandssænkning og miljøteknik til at sikre, at opgaven blev løst optimalt og til tiden samtidig med, at arbejdsmiljøet i omgangen med de farlige giftstoffer blev sikret.

ENTREPRISEN PÅ HØFDE 42 OMFATTEDE:

 

  • Nedbankning af 600 meter lang og 14 meter dyb spunsvæg i stål
  • Udlægning af 20.000 m2 miljømembran
  • Afgravning og genindbygning af 15.000 m3 forurenet sand under miljømembran
  • Indbygning af 20.000 m3 indpumpet sandfyld over miljømembran
  • 150 stk. boringer til grundvandskontrol
  • Opbygning af kystsikring, udlægning af miljømembran og katodisk beskyttelse af spunsen blev udført af underentreprenører (VG, MTS og Krüger Aquacare).

ARKIL ER KLAR TIL AT FJERNE FORURENINGEN FULDSTÆNDIGT

Arkils spunsvæg står i et meget surt miljø med en ph-værdi helt ned til 1,5 og den forventede levetid var beregnet til at være 15 år. Det betyder, at tiden er kommet til at oprense forureningen en gang for alle.

Heldigvis findes der velafprøvede metoder, der kan oprense forureningen til en meget høj oprensningsgrad. En af de mest lovende metoder er termisk oprensning hvor den pesticid- og kviksølvforurenede jord opvarmes indtil forureningskomponenterne enten destrueres eller ventileres bort og opsamles på kulfiltre.

Arkil har stor erfaring med at benytte SMART BURNERS fra Haemers Technologies til termiske oprensninger og sammen med en omfattende referenceliste indenfor komplicerede miljøopgaver og håndtering af grundvand og jordarbejde, står vi klar til at løfte opgaven med at fjerne generationsforureningen på Høfde 42 fuldstændigt.

 

Arkil udfører oprensning af forurenet jord

Uanset om du skal have udført et større eller mindre stykke arbejde, så er vi klar til at hjælpe og rådgive dig. Arkil kan hjælpe dig med både privat og til erhverv.  


Kontakt os

Steffen B. Larsen
Tlf. 20217166
Mail sl@arkil.dk

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk