Vi har styr på fundamenterne

Arkil Fundering har årtiers erfaring med alle former for funderingsarbejde. Herunder kan du se mere om de ydelser, som vi udfører alt efter projekttype.

Pælefundering

Arkil Fundering er én af de førende specialentreprenører for ramning af præfabrikerede jernbetonpæle. Vi leverer og installerer jernbetonpæle i alle dimensioner og længder. Arkil Fundering rammer desuden alle former for stålpæle – herunder HE profiler og stålrør.

Arkil Fundering er førende specialentreprenør inden for ramning af minipæle overalt i Danmark. Med vores udvalg af minirammemaskiner kan vi løfte enhver rammeopgave.

Arkil Fundering udfører alle former for borede pæle - lige fra traditionelle, borede fundamenter med foringsrør til perma-pæle og permafortrængningspæle.

Spuns og byggegruber

Når det gælder spuns-arbejde tilbyder Arkil Fundering også forskellige løsninger. Vi kan tilbyde spuns samt boret sekantpælevægge, stålspuns generelt, rammet spuns, vibrationsteknik samt hydropres.

Arkil Fundering udfører, i samarbejde med Arkil Anlæg, færdige, udgravede byggegruber med nødvendig grundvandssænkning. Arkil Fundering udfører selv nødvendig dimensionering af spunsvægge og evt. jordankre. Herudover udfører Arkil Anlæg alle arbejder i forbindelse med udgravning og grundvandssænkning.

Efterfundering

Drejer det sig om sætningsskader på eksisterende bygninger eller er der tale om ombygninger, der medfører ekstra fundamentbelastninger, har Arkil Fundering den sikre og mest økonomiske løsning. Vi tilbyder: presning af mega- og precapæle, understøbninger og ramning af minipæle

Kontakt

Fundering har afdelinger i Horsens, Middelfart og Greve.

Gå til kontaktside

Fagområder

 • Ramning/boring af pæle
  Ramning af pæle og minipæle
  Boring af brøndfundamenter, permapæle og permafortrængningspæle
 • Efterfundering
  Presning af Mega- og Preca-pæle
  Ramning af minipæle med pæleåg
  Udførelse af understøbninger
 • Spuns og byggegruber
  Ramning og vibrering af spunsvægge
  Udførelse af “københavnervægge”
  Boring af betonspunsvægge
  Udførelse af jordankre
Fundering

Skovshoved Havn

Arkil Fundering og Vandbygning står for at udvide den 80 år gamle Skovshoved Havn til dobbelt størrelse og samtidig etablere et nyt rekreativt område for byens borgere og sejlere.

Læs hele casen

Projektperiode
2014 - 2016
Bygherre
Gentofte Kommune
Kontraktsum
117 mio. kroner

Fundering

Rødby Havn

Læs hele casen

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk