Anlægsopgaver er vores kernekompetence

Arkil har 80 års erfaring med udførelse af alle typer anlægs- og infrastrukturopgaver i både det danske og nordtyske marked, lige som vi udfører anlægsopgaver i Irland.  

Vi udfører hvert år mange byggemodningsprojekter. Derudover er kloakerings- og forsyningsledninger, kloakrenovering, samt vejanlæg og udgravning til regnvandsbassiner blandt vores kernekompetencer.

I samarbejde med forsyningsselskaber hjælper vi med at klimatilpasse og fremtidssikre kommunernes kloaksystemer. 

Vi løser vejsaneringsopgaver på både mindre veje samt cykelstier, vi udfører brolægningsarbejde, desuden er jordflytning og afvandingsprojekter en del af vores hverdag.

Samarbejde med bygherre og kvalitet til tiden

Udover traditionelle anlægsopgaver udfører vi i stigende omfang også naturbeskyttelse og naturgenopretningsopgaver for offentlige bygherrer.

Mangeårigt samarbejde med lokale og regionale kunder og bygherrer har udviklet afdelingsstrukturen, så den er skræddersyet til at levere anlæg, kabel- og forsyningsledninger også til den lokale og kommunalt orienterede efterspørgsel.

 

 

 

Kontakt

Vi har afdelinger i hele Danmark, som du kan kontakte for flere informationer.

Gå til kontaktside

Facts

Arkil løser mange opgaver inden for anlæg:

Traditionelle anlægsopgaver

Byggemodning - Baltic Pibe

Energinet anlægger arbejdsveje til den kommende kompressorstation ved Everdrup.

I forbindelse med at den store gasledning ”Baltic Pipe” skal gå tværs over Sjælland, udfører Arkil en større byggemodningsopgave i forbindelse med en kompressorstation ved Everdrup på Sydsjælland. I alt 36 hektar skal byggemodnes.

Læs hele casen

Projektperiode
2020
Bygherre
Energinet
Kontraktsum
25 mio. DKK

Traditionelle anlægsopgaver

Robotfliseskærer

Læs mere

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk