Arkil hjælper med at klimasikre Danmark

Arkil udfører tunnelering i forskellige dybder og dimensioner i forbindelse med bassinledninger og afløbssystemer til håndtering af fremtidens store mængder regnvand.

Tunnelering er en ”no-dig” løsning, hvor store rør op til 2,5 meter i diameter bliver lagt i jorden uden opgravning. Arkil har ekspertisen til at udføre tunnelering på strækninger fra få hundrede meter og op til 1000 meter.

Metoden er en effektiv og skånsom måde at klimasikre i store byområder, da man undgår at grave de store regnvandsledninger ned, fordi en store del af arbejdet foregår under jorden med tunneleringsmaskinen.

Vi kan udføre tunneleringsopgaver både med åben front, kaldet ”pipe jacking”, eller tryksat lukket front.

Opgaver som grundvandssænkning, tunnelering med åben og lukket front, og etablering af tilslutningsbygværker er alle specialer, vi mestrer.

 

Kontakt

Palle Knudsen
Arkil Fundering

+45 21 69 64 70
pak@arkil.dk

 

Gå til kontaktside

Facts

  • Tunnelering er en "no-dig" løsning, hvor store rør bliver lagt i ­jorden uden opgravning. Arkil har erfaringen, ekspertisen og maskinerne til at udføre tunnelering på strækninger fra få hundrede meter og op til 1000 m.

Infrastruktur

Damhusledningen klimasikres med tunnelering

Arkil har stået for etableringen af en 3,4 kilometer lang kloak- og skybrudsledning ved Hvidovre. Den nye tunnelledning skal opsamle regnvandet fra boligområderne langs Harrestrup Å/Damhusåen mellem Holbæk Motorvej og Gl. Køge Landevej. 

Læs hele casen

Projektperiode
Sektion I & II-A: 2013-2017 | Sektion II B-C: 2018-2020
Bygherre
HOFOR Spildevand Hvidovre A/S
Kontraktsum
398,6 mio. kroner

Anlæg

Gentofte sportspark overløbsbassin

Læs hele casen

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk