Partneringaftale med Vejle spildevand

Arkil indgik i foråret 2018 en seks-årig partneringaftale med Vejle Spildevand. Kontraktens omdrejningspunkt er kloakseparering og sanering i omegnsbyerne Egtved, Bredballe, Bredsten og Smidstrup omkring Vejle samt i Damhaven i Vejle.

Facts

Projektperiode
2018-2024
Bygherre
Vejle Spildevand A/S
Kontraktsum

Kloakseparering i etaper

Første område, der skulle i gang med kloakseparering, var Bredballekvarteret nord for Vejle Fjord. På sigt skal alt regnvand via en regnvandsledning fra Strandvejen, ledes ned under Tagesvej og herfra ledes videre ud i fjorden. Dertil har vi etableret en godt 220 meter lang regnvandsledning samt en ny kloakledning.

”Partneringaftalen giver rigtig gode forudsætninger for en innovativ proces, hvor vi sammen kan skabe de bedste løsninger til gavn for vores kunder. Samtidig skal der være plads til fejl, for fejl er en gave vi kan lære af og evaluere på. Men det kræver tillid og åbenhed,” forklarer chef for Plan og Projekt hos Vejle Spildevand, Robert Schmidt.

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk