Arkil sænker grundvandet

Arkil har mange års erfaring og ekspertise med at etablere små og store grundvandssænkningsanlæg. Uanset opgavens kompleksitet kan vi være behjælpelige med at holde udgravninger tørre, for eksempel når der skal udføres anlægskonstruktioner dybere end det naturlige grundvandsspejl.
 
Vi udfører etablering og drift af grundvandssænkning over hele landet igennem vores afdelinger i Greve og Horsens. Arbejdet udføres af en fast stab på ca. 30 medarbejdere, som består af erfarne grundvandsteknikere, miljøteknikere samt en håndfuld borebisser, der alle besidder det lovmæssige A+B brøndborercertifikat. 

 

Vi udfører grundvandssænkningopgaver i form af

Også når det gælder materiel, har vi alt hvad der skal til for at løse grundvandssænkningsopgaver under og over terræn. Arkil disponerer således over det traditionelle grundvandssænkningsmateriel så som dykpumper, sugespidsanlæg og borerørs- og overpumpningspumper samt alt udstyr til grundvandshåndtering og vandbehandlingen over terræn. Det indbefatter blandt andet transportledninger og luftledninger til re-infiltration, samt sedimentationscontainere, olie- og koalecensudskillere, sandfiltre, beluftningsenheder, kulfiltre, ionbytningsfiltre med videre.
 
Der er flere muligheder til at sænke grundvandet. Nogle af de gængse er:
 

Hver grundvandssænkning er unik

Der er ikke to grundvandssænkninger, der er ens, og med den lange erfaringer er Arkil godt rustet til at finde den rigtige løsning fra begyndelsen.
 

Læs mere under metoder

Arkil Grundvandssænkning bidrager gerne med projektforslag til anlægsdesign, anmeldelse af anlæg og myndighedsansøgninger. Vi står naturligvis også til rådighed, når det gælder monitorering og afrapportering af anlæggets drift i forhold til de meddelte myndighedsvilkår.  

Hvis der ønskes tilbud eller en uforpligtende projektgennemgang, er du altid velkommen til at kontakte os. 

 

Kontakt


HORSENS

Jon Boi Pedersen
Projektchef

+45 40 33 82 27
jbp@arkil.dk

GREVE

Jens M. Steen Rasmussen
Projektchef

+45 23 72 70 69
jmr@arkil.dk

Gå til kontaktside

Flere metoder af behandling af grundvand

Download

Folder Grundvandssænkning

Grundvandssænkning

Grundvandssænkning på Islands brygge

I forbindelse med opførelsen af etageejendomme, hver med en to etagers underjordisk p-kælder beliggende langs havnekajen på Islands Brygge, udførte Arkil håndtering af indtrængende vand fra havnen og for at undgå bundbrud. Da der var forurenede ejendomme i nærheden, blev der desuden udført omfattende vandbehandling af det oppumpede vand on-site.

Læs hele casen

Projektperiode
2019-2021
Bygherre
Condor Islands Brygge P/S
Kontraktsum
20,5 mio. kr.

Grundvandssænkning

Nytænkning indenfor grundvandssænkning

Læs hele casen

Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk