Mission, vision og værdier

Arkil bygger på fremtiden, og vores motto er ”Kvalitet til tiden”.

 

Mission

Vores mission er at drive den bedst mulige entreprenørforretning og bygge netop de projekter, samfundet til hver en tid kræver.
Vi bygger fremtidens infrastruktur med tidssvarende løsninger, og vi er med vores regionale og lokale tilstedeværelse aktive i det meste af Danmark.

Vi skaber fremkommelighed og forbindelse, baner vejen frem, anlægger fra grunden og bygger fundamentet, rejser råhuset, sikrer mod klimaforandringer, og vi renser og rydder op.

Gennem innovative og værdiskabende samarbejder og partnerskaber leverer vi kvalitet til tiden.

Vision

 • Vores vision for fremtiden er, at vi vil være den foretrukne leverandør på de markeder, vi opererer i, og at medarbejdere søger til og bliver i virksomheden på grund af virksomhedens omgangstone og de muligheder, der tilbydes den enkelte medarbejder.
 • Vi er en decentral organiseret virksomhed og ønsker at udøve ledelse med den højest mulige grad af uddelegering af ansvar og beføjelser.
 • Vi vil være en virksomhed, hvor det fysiske og psykiske arbejdsmiljø er i højsædet, hvor arbejdsulykker undgås og hvor nedslidning fra arbejdet minimeres.
 • Vi ønsker at være en virksomhed med fagligt dygtige og innovative medarbejdere, og med en arbejdskultur baseret på gensidig tillid og respekt. En virksomhed, hvor alle tager ansvar for arbejdsindsatsen og virksomhedens image, samt i deres arbejde udviser høj troværdighed og integritet.
 • Vi ønsker at tiltrække, ansætte og forfremme medarbejdere alene på basis af de til arbejdet krævede kvalifikationer, medarbejdernes evner samt indstillingen til at forstå og efterleve Arkils værdier.
 • Vi ønsker at engagerer os i det omgivende samfund og udvise social ansvarlighed, uddanne vores medarbejdere, være innovative og bruge den teknologiske udvikling, samt begrænse vores belastning på klima, støj og miljø mest muligt.


Værdier

Vi driver vores forretning ud fra værdier om at tage ansvar for opgaverne, menneskene og miljøet. Vi motiveres af at sikre arbejdsglæde og fællesskab hos vores medarbejdere, at skabe plads til alle og samtidig levere et solidt produkt til vores kunder – hver gang. Det er vores fundament.

Vi har identificeret følgende 5 nøgleværdier:

 • Vi er fagligt dygtige, og vi skal altid levere et produkt, der lever op til gældende normer og standarder.
 • Vi er en virksomhed, der agerer med ordentlighed, hensyntagen og samfundsansvar overfor det omkringliggende samfund.
 • Vi vil have en arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kan forvente en god og anstændig behandling.
 • Vi vil arbejde med dialog frem for konfrontation i alle relationer.
 • Vi vil have en økonomisk stabil aktivitet for at kunne handle frit, uafhængigt og langsigtet.
Kontakt Arkil

Find din afdeling eller kontaktperson her.

Arkil Holding A/S | Søndergård Alle 4 | 6500 Vojens | +45 73 22 50 50 | arkil@arkil.dk